MVDr. Dominika Švehlová

vše o zdraví koní

Semináře a přednášky

Typy seminářů a přednášek
Témata seminářů a přednášek
Semináře "na míru"
Aktuální nabídka seminářů


Zájemcům o vzdělávání nabízím možnost uspořádání přednášek a seminářů na různá témata týkající se koní, veteriny i ježdění.

Typy seminářů a přednášek

Odborné i populárně naučné semináře či přednášky se skládají z teoretické části, která probíhá formou PowerPoint prezentace, provázené názornými fotografiemi i schématy a doplněné o diskusi na dané téma. V případě semináře je teorie prokládána praktickými ukázkami probíraného tématu, posluchači si vše sami za dohledu prakticky vyzkoušejí.


a) Jednodenní přednáška
(několika)hodinová až celodenní teoretická přednáška formou PowerPoint prezentace na určité téma/témata. Vhodné i pro zpestření výuky žáků a studentů ve školách, jako součást různých výukových či výcvikových akcí, "koňských" táborů apod.
Podmínkou je místnost, kde lze promítat.

b) Jednodenní seminář
několikahodinová až celodenní kombinace teoretické přednášky s praktickými ukázkami na dané téma. Vzhledem k omezenému času je vhodné soustředit se na úzce zaměřenou problematiku (např. první pomoc při úrazu, první pomoc v případě infekčních nemocí, vyšetření základních fyziologických ukazatelů koně apod.). Vhodné jako zpestření jiných akcí (různá školení, tábory, kurzy aj.), jako součást výuky ve školách, popřípadě jako jednorázové samostatné akce ve stájích nebo pro jednotlivce.
Podmínkou je místnost, kde lze promítat a v blízkosti jeden či více koní, na nichž lze předvést praktickou část.

c) Vícedenní (víkendový) seminář
ideální forma teoretického i praktického vzdělávání. Výhodou je více času na důkladnější a obšírnější probrání zvoleného tématu/témat, na praktické vyzkoušení i na diskuse.
Podmínkou je místnost, kde lze promítat, a v blízkosti jeden či více koní, na nichž lze předvést praktickou část.

d) Seriál víkendových seminářů
čili několik vícedenních či jednodenních seminářů. Seriál se obvykle zahájí seminářem na téma "základní vyšetření a ošetření nemocného a zraněného koně", na který budou navazovat další semináře. Jedná se minimálně o 3 semináře, jejichž konkrétní obsah, rozsah i frekvence je věc dohody.
Podmínkou je místnost, kde lze promítat, a v blízkosti jeden či více koní, na nichž lze předvést praktickou část, a ideálně stálá skupina posluchačů účastnící se všech seminářů seriálu. Ti budou průběžně opakovat poznatky z předchozích seminářů prakticky i teoreticky formou "sranda testů" a na konci seriálu získá pravidelný účastník "osvědčení o absolvování".Témata seminářů a přednášek

Semináře a přednášky se mohou týkat různých veterinárních, výcvikových i jiných koňských témat, která lze i různě kombinovat:


Témata pak lze různě nakombinovat do seriálů, například:
Seriál "koně a pohyb":
1. veterinární minimum > 2. nemoci končetin > 3. nemoci kopyt > 4. nemoci hřbetu > 5. biomechanika, výcvik a trénink koně, ježdění na koni z veterinárního hlediska
Seriál "koně a zdravý život":
1. veterinární minimum > 2. dýchací problémy u koní > 3. infekční a parazitární nemoci koní > 4. zdravotní problematika trávicího aparátu koní > 5. ježdění, sport a trénink koní z hlediska jejich zdraví a welfare.

Do budoucna plánuji rozšířit nabídku i o výcvik koní a jezdců dle metody Philippe Karla, která je prezentována mimo jiné i na Equichannelu.


Jak se lze zúčastnit přednášek nebo seminářů

V současné době jsou dvě možnosti, jak se zúčastnit nabízených seminářů; buď se přihlásíte na veřejný seminář, který je již domluvený na určitém místě, nebo si ho "uspořádáte" přímo u vás.


1. Sestavení semináře/přednášky dle přání zákazníků

Seminář nebo přednášku uspořádám na Vaše přání v dohodnutém termínu a rozsahu i u Vás. Prostřednictvím mailů nebo telefonátu se můžeme dohodnout na přednášce, semináři nebo seriálu seminářů, které by se konaly přímo ve vaší stáji, škole, táboře apod.

Výhodou pro vás je to, že nemusíte nikam jezdit, budete "doma" a můžete pracovat přímo se svými koňmi. Můžeme se domluvit zcela konkrétně na tématu, rozsahu i časovém průběhu vlastního semináře, přednášky či seriálu seminářů. Vaše požadavky, představy či návrhy zpracuji a zašlu mailem k posouzení a opřipomínkování.

K realizaci budu potřebovat:

Zajistím:


Ceník jednotlivých typů přednášek a seminářů naleznete v samostatné sekci.


2. Probíhající semináře, kterých se můžete také zúčastnit

V případě, že nemáte možnost nebo chuť něco "sami organizovat", můžete se s čistou hlavou zúčastnit seminářů, které jsou již připravené a jsou otevřené i pro veřejnost. Tyto semináře budou zveřejněné včas na těchto stránkách, dále v Kalendáři akcí na www.equichannel.cz a na stránkách organizátorů akce. V případě zájmu prosím, kontaktujte organizátory konkrétní akce, kteří vás informují o detailech semináře, podmínkách, ceně apod.

Seznam seminářů, které proběhnou v nejbližší době a můžete se jich zúčastnit i vy.