MVDr. Dominika Švehlová

vše o zdraví koní

Překlady textů

Přeložím z angličtiny nebo němčiny odborné i populárně naučné texty z těchto oborů:

Text k přeložení lze poslat v tištěné podobě poštou, popřípadě v elektronické podobě mailem. Dle náročnosti, rozsahu a požadovaných úprav textu lze dohodnout konkrétní cenu za normostranu i termín a způsob dodání překladu. Orientační ceny textu psaného ve Wordu bez zvláštních úprav:

(1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer)


Některé přeložené internetové články

Pro Equichannel.cz jsem zatím s povolením autorů přeložila dva velmi zajímavé seriály:


Některé přeložené knihy

Jak chránit kopyta koní (G. a B. Rau): Knihu napsal podkovářský mistr B. Rau společně s manželkou, učitelkou jezdectví. Čtenářům – chovatelům koní a jezdcům, podkovářům i veterinářům – se snaží srozumitelně podat přehled o produktech, které jsou pro ochranu kopyt koní na trhu, především ale o kritériích, podle který správný výrobek vybírat. Každý jezdec si svého koně představuje jako tvora schopného stále podávat požadovaný výkon. To ale zůstane jen snem, pokud kůň nebude mít správně chráněná kopyta. Má být váš kůň podkován podkovami ocelovými, lehkými plastovými nebo mu jen nasadíte nazouvací podkovy? Seznamte se s kritérii výběru a naučte se podle nich sami vybírat vhodnou ochranu kopyt.
Váz., 204 stran, nakl. Brázda, ISBN 80-209-0326-7

Výcvik koní podle Bey Borelle: Bea Borelle, známá trenérka koní, představuje nový postup při výcviku koně na ohlávce a na ruce. Klíčem k úspěchu při výcviku i ježdění koně je uvolněnost. Na fotografiích uvedených v knize koně předvádějí, co všechno se může kůň naučit, pokud jeho výcvik probíhá krok za krokem, s častými pochvalami a v uvolněné atmosféře. Protahovací a ohýbací cviky koně udržují v takové formě, že zůstanou dlouho zdraví a je možné jezdit ve shromáždění a ve všech lekcích. Autorka vás naučí, jak získat důvěru koně, probudit v něm nadšení pro práci a dosáhnout vysokých výkonů.
Váz., 214 stran, nakl. Brázda, ISBN 80-209-0338-0

Péče o zdraví koně (H. Ende, E. Isenbügel): Nepostradatelná příručka pro jezdce i chovatele koní je věnována správné péči o zdraví koní a jejich nemocem. Autory jsou významní němečtí specialisté, kteří srozumitelně vysvětlují příznaky a možnosti ošetření při nejčastějších onemocněních koní (poranění, poškození kopyt, šlach či kostí, poruchy pohybu, nemoci očí, kůže či vnitřních orgánů, nákazy, poruchy plodnosti a březosti, onemocnění hříbat, parazitární onemocnění). Zabývají se i zásadami správného odchovu hříbat a chovu koní včetně prevence onemocnění.
Váz., 280 stran, nakl. Brázda, ISBN 80-209-0340-2

Fyzioterapie (S. Stammer): Příručka o fyzioterapii u koní přehledně a srozumitelně vysvětluje podstatu i využití fyzioterapeutických metod, jako jsou masáže, měkké a manipulační techniky, hydroterapie, léčba elektrickým proudem a pohybem. Jsou uvedeny principy rehabilitace po různých úrazech, operacích a nemocech, objasňuje i význam preventivní fyzioterapie u jezdeckých koní a seznamuje se základy fyzioterapeutické péče během tréninku sportovních koní. Cílem knihy je rozšířit pohled na péči o koně, způsob ježdění i tréninku, a tak pomoci při udržení koní co nejdéle v dobrém zdraví a s plnou výkonností.
Váz., 176 stran, nakl. Brázda, ISBN 978-80-209-0355-6

Baňkování (J. Abele): Přehled teorií léčby baňkováním; jaké nemoci můžeme vyléčit; jak se správně baňkuje; kde přikládat baňky pro nejlepší účinek.
Váz., 111 stran, nakl. Svítání, ISBN 80-86601-06-4

Malé hlodavce (P. C. Berghoff), překlad některých kapitol: Autor uvádí speciální postup vyšetrení pro každý druh zvířete, otázky důležité pre anamnézu, ale i odporučované terapeutické přípravky a jejich dávkování. Ve všeobecné části každé kapitoly u každého druhu zvířete podrobně popisuje fyziologii, biologii, základy chovu a krmení, což je základním kamenem u mnoha zdravotních problémů těchto zvířat. Onemocnění jsou popsané zvlášť pro každý druh zvířete a jsou uvedená podle jednotlivých orgánových soustav. Kniha je určená veterinárním lékařům, kteří se v praxi orientují na malá zvířata, je však napsaná tak srozumitelně, že může pomoct i chovatelům těchto zvířat při určování prvních příznaků nemoci.
Váz., 144 stran, vydav. Hajko a Hajková, Bratislava 1999, 80-88700-47-7

Choroby koní/Nemoci koní (H. J. Wintzer), překlad některých kapitol: Specializovaná monografie o zdravotní problematice koní. Kvalitní odborný text je doplněný bohatou barevnou dokumentací. Kniha představuje sumarizaci nejnovějších poznatků z etiopatogenezy, klinické a laboratorní diagnostiky, terapie a prevence, a to orgánových, infekčních, parazitárních a toxických onemocnění koní. Nemoci jsou v knize rozdělené podle jednotlivých orgánových systémů a etiologických faktorů, což dává dobrou orientaci v celé problematice. Publikace sa podrobně věnuje zejména onemocněním, ktorá jsou i v současné době najvětším zdravotním problémem koní.
Váz., 600 stran, vydav. Hajko a Hajková, Bratislava 1999, 80-8700-45-0

Klinická laboratórna diagnostika vo veterinárnej medicíne (W. Kraft, U. Dürrer), překlad některých kapitol: V obsahu knihy najdete vyšetření psa, kočky, koně, skotu, ovce, kozy a prasete. Všeobecná část sa ve zkratce zabývá základními tématy, jako jsou referenční hodnoty a jejich vyhodnocení, rozsah prací v klinické laboratoři, laboratorní technika, kontrola kvality a možné odchylky. Speciální část obšírně popisuje nejdůležitější hematologické metody, vyšetření krevního séra, kostní dřeně, srážení krve, endokrinologické vyšetření, vyšetření moči, trusu, spermatu, gynekologické laboratorní vyšetření, parazitologii a mikrobiologii.
Váz., 380 stran, vydav. Hajko a Hajková, Bratislava 2001, 80-88700-51-5