MVDr. Dominika Švehlová

vše o zdraví koní

Vítejte na stránkách Dominiky Švehlové

"Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum."
(Tomáš Garrigue Masaryk)

Naštěstí žijeme v době, kdy si můžeme dovolit zamyslet se nad potřebami koní, zkoumat jejich specifika, chovat se k nim humánně a především je využívat podle všech nejnovějších znalostí i tisícletých nejosvědčenějších zkušeností.

To však znamená, že především my, lidé, začneme sami sebe vzdělávat, odhodíme předsudky i romantické představy, sebekriticky přehodnotíme své znalosti a vnoříme se do studia životních potřeb i projevů tohoto zajímavé živočišného druhu.

A prvním krokem ke zlepšení životního údělu koní budiž lidské porozumění jeho živočišné podstaty. Poznejte, co to je vlastně kůň, jak funguje, jaké může mít problémy a jak je lze řešit. Pevně doufám, že vám k tomuto poznání pomohu i já.

Nabídka služeb


Poznávejte koně a učte se jim pomáhat prostřednictvím mých seminářů a přednášek, v nichž vás seznámím s jejich zdravotní problematikou, vysvětlím podstatu a fungování jejich těla, přiblížím zdravý způsob jejich výcviku i ježdění a upozorním na jejich životní potřeby a projevy.

1.

Po krátkém odmlčení najíždíme na nové semináře určené široké veřejnosti! A sejdeme se hned v září 2016. Aktuální nabídky najdete na této stránce: Aktuální nabídka seminářů.

Pro ty, kteří nevládnou jazyky nebo nemají čas ani chuť probírat se cizojazyčnými texty o koních, nabízím možnost překladů textů do češtiny.

Pokud chcete obohatit svůj časopis, noviny či věstník o zajímavosti týkající se koní, veteriny a jezdectví, neváhejte mě požádat o napsání článku.